yat

Yat kaptanı; tekneyi seyrüsefere hazırlama, yolcu alma, limana yanaşma, limandan ayrılma, teknenin iç ve dış temizliğini yaptırma, bakım tutum işlemlerini uygulatma bilgi ve becerisine sahip kişidir.


Yat kaptanları, özel ve/veya ticarî yatları yönetip yönlendirir. Özel yat; kamarası, tuvaleti, lavabosu, mutfağı olan; taşıdığı yolcu sayısı 12′yi geçmeyen gezi ve spor amacıyla yararlanılan gemidir. Ticarî yat ise yat özeliklerinde inşa edilmiş ama verdiği hizmete karşılık yolcudan ücret alınan gemidir. Bu gemiler, gezi ve spor amacıyla kullanılır. Taşıdıkları yolcu sayısı uluslararası sularda 12′yi, ulusal sularda 36′yı geçemez.

Görevleri

Yat kaptanının görevleri;

• Yat sınıfı teknede can, mal ve çevre güvenliğini sağlamak,

• Gemi bakımını yaptırmak,

• Belge, delil toplamak ve kayıt tutmak,

• Personeli yönetmek ve onlara eğitim vermek,

• Disiplin sağlamak,

• Yat sınıfı teknede sağlık hizmetlerini yürütmek,

• Yolcu kabulü yapmak,

• Haberleşmeyi sağlamak ve resmî işlemleri takip etmek,

• Hava durumunu takip etmek,

• Güverte seyir hazırlığı yapmak,

• Makineyi seyire hazırlamak,

• Güvenli manevra ve seyir yapmak,

• Çekek bakımları ve yatın indirilmesini sağlamaktır.

Meslek Elemanlarında Aranan Özellikler

Yat kaptanları;

• Denizde olmayı ve doğal ortamları seven,

• Lider ruhuna sahip,

• Yolculuk etmekten hoşlanan,

• İletişim yönü güçlü,

• Gerektiğinde uzun iş seyahatlerine çıkabilecek,

• Ağır bir sağlık problemi olmayan,

• Sağlam ve beden yapısına sahip kişiler olmalıdır.

Yukarıda sayılan kişisel özelliklerin yanı sıra kişilerin yat kaptanlığı yapabilmesi için;

• (Hizmete dayalı yükselmeler dışında); içeriği ve süresi, eğitim-sınav yönergesi ile belirtilen “Yat Kaptanlığı Eğitimi”ni onaylanan eğitim kurumlarında başarıyla tamamlamalı,

• Temel “Denizde Güvenlik Eğitimi” ve sertifikalarını almalı,

• En azından “Kısa Mesafe Telsiz Operatör” ehliyetine sahip olmalıdır.

Yukarıdaki üç koşulu yerine getiren adaylar “Yat Kaptanlığı” sınavına girme hakkını elde eder. Bu sınavda başarılı olanlar mesleklerini fiilî olarak yapabilirler.

Eğitim ve Kariyer İmkânları

Ülkemizde içeriği ve süresi eğitim-sınav yönergesi ile belirtilen “Yat Kaptanlığı Eğitimi” veren onaylı eğitim kurumu olarak Bodrum ve Çeşme’de meslek lisesi statüsünde okullarımız bulunmaktadır. Bu okullarda okuyan öğrenciler ara sınıflarda aldıkları eğitim ile temel “Denizde Güvenlik Sertifikası”nı ve yat ile diğer gemilerde çalışabilmek için “miço” belgelerini alabilmektedir. Ayrıca, bu okullarda aldıkları eğitimle, “Gemici” ve “Kısa Mesafe Telsiz Operatör Belgesi Sınavı” için hazırlık yapabilmekte ve “Yat Kaptanlığı Sınavı”na girebilmektedir.

 

Detaylı bilgi için Tıklayın